January 26, 2020

Projektet med att mäta den åländska opinionen startade i maj 2018 och har ända fram till november 2019 varit ett samarbete med Nya Åland. Efter det så har Åland Gallup valt att köra vidare utan något starkt samarbete med något av de åländska mediahusen. Däremot kan de...

March 13, 2019

En genomgång hur galluparna är gjorda och en förklaring varför det finns två olika varianter. 

Variant 1
Den officiella varianten som Nya Åland har presenterat ända fram till den senaste som var februari månads. Det är även denna som finns på wikipedia länk.

I denna va...

October 7, 2018

Med jämna mellanrum i Ålands gallups korta historia så har den ifrågasatts. Det är helt rätt, man skall ifrågasätta och kritisera saker. Den senaste kommentarer är att man inte kan dra slutsatser från gallupen utan på sin höjd har ett visst underhållningsvärde, på grun...

August 28, 2018

Nu är augusti månads gallup uppe och den är det från onsdag kl.22:00 till fredag kl.22:00. 
I denna månad är det premiär för att ni kan tycka till om partiledarna. Detta kommer att bli en återkommande punkt varje månad. Den kommer med andra ord höra till basfrågorna i...

August 6, 2018


I Nya Åland har två personer ifrågasätt valet av facebook som plattform för enkäter och opinionsundersökningar. Det är självklart helt ok att göra det och det är en mycket intressant frågeställning, men jag håller inte med i deras slutsatser.

De båda rik...

August 4, 2018

Efter de två första galluparna började jag att misstänka att deltagareantalet och vem som var med i enkäten är beroende på vilka huvudfrågor som ställs i enkäten. Detta kan i sin tur påverka resultaten i var röstarnas sympatier hamnar eftersom en hjärtefråga kan engage...

July 26, 2018

Ledsen för att att Juni gallupens sammanfattning har tagit tid att sammanställa. Det blev istället en givande semester :) 

Nu till junis gallup:

Nya Åland ställde fråga om Paf skulle betala pengar till de drabbade företagarna eller ej och resultatet blev väldigt jämn...

June 22, 2018

Hur har deras väljare sett på Åländsk Demokratis politik: 
I grafen till vänster så visas hur "trofasta" deras väljare är.

69 % av Åländsk Demokratis väljare har valt att rösta på samma parti igen och ligger därmed i toppen med andelen "trofasta" väljare. 

De h...

June 22, 2018

Hur har deras väljare sett på Ålands Framtids politik: 


I grafen till vänster så visas hur "trofasta" Ålands Framtids väljare är.

Med 83,5 % är Ålands Framtids återväljare utan konkurrens de som har mest trofasta väljare. Det är fullt möjligt att de som röstade på dem i...

June 22, 2018

Hur har deras väljare sett på Obunden samlings politik: 


I grafen till vänster så visas hur "trofasta" obundnas väljare är.

57,2 % av Obundnas väljare har valt att rösta på samma parti igen. I och med det är det de oppositions parti som har minst "trogna" väljare....

Please reload

Our Recent Posts

Första "Folkets fråga"

February 29, 2020

December Gallup

January 26, 2020

Hur galluparna är gjorda

March 13, 2019

1/1
Please reload

Tags

Please reload

mobile: +358-4573135416

  • wikipedia

©2018 by Åland Gallup. created by MazocialMedia