May 23, 2018

Jag presenterade några av graferna på Åland ekonomi och det blev till största delen en konstruktiv debatt om hur man skulle kunna svänga trenderna ute i skärgården. 

En del av diskussionerna handlade om vad hände egentligen i skärgården under 90-talet som hade en positi...

May 22, 2018

Medelåldern på Åland har ökat, precis som resten av västvärlden. Folk lever allt längre och det är förstås mycket positivt, men det har även sina utmaningar. 

Jag valde att ta fram grafer som visar hur utvecklingen med just de åldersgrupperna ser ut. ÅSUB har siffror se...

May 17, 2018

Medelåldern på Åland har ökat från att ha varit 35,9 år i snitt 1975 till 42,7 år 2017. Dels är förklaringen att folk lever längre än tidigare, men även att pensionärer flyttar tillbaka till Åland på äldre dagar. 

I skärgården så är nu medelåldern 51,47 år dvs nästans 1...

May 16, 2018

Stödet för den åländska regering i de åländska kommuner har skiftat över tiden. Jag har sammanställt om oppositionen eller regeringen har haft majoriteten i de 16 olika åländska kommunerna sedan 1999.

En enda gång har regeringen haft "majoritet" i samtliga kommuner 2003...

Please reload

Our Recent Posts

Första "Folkets fråga"

February 29, 2020

December Gallup

January 26, 2020

Hur galluparna är gjorda

March 13, 2019

1/1
Please reload

Tags

Please reload

mobile: +358-4573135416

  • wikipedia

©2018 by Åland Gallup. created by MazocialMedia