January 29, 2019

I kväll är det dags för nästa gallup.
Jag har tagit fram siffror på hur det ser ut på de olika partiernas väljare baserat på om de har varit "trogna" är förstagångsväljare eller röstat på något annat parti i förra valet. 
Jag har diskuterat en del med Göran Djupsund so...

August 4, 2018

Efter de två första galluparna började jag att misstänka att deltagareantalet och vem som var med i enkäten är beroende på vilka huvudfrågor som ställs i enkäten. Detta kan i sin tur påverka resultaten i var röstarnas sympatier hamnar eftersom en hjärtefråga kan engage...

May 23, 2018

Jag presenterade några av graferna på Åland ekonomi och det blev till största delen en konstruktiv debatt om hur man skulle kunna svänga trenderna ute i skärgården. 

En del av diskussionerna handlade om vad hände egentligen i skärgården under 90-talet som hade en positi...

May 22, 2018

Medelåldern på Åland har ökat, precis som resten av västvärlden. Folk lever allt längre och det är förstås mycket positivt, men det har även sina utmaningar. 

Jag valde att ta fram grafer som visar hur utvecklingen med just de åldersgrupperna ser ut. ÅSUB har siffror se...

May 17, 2018

Medelåldern på Åland har ökat från att ha varit 35,9 år i snitt 1975 till 42,7 år 2017. Dels är förklaringen att folk lever längre än tidigare, men även att pensionärer flyttar tillbaka till Åland på äldre dagar. 

I skärgården så är nu medelåldern 51,47 år dvs nästans 1...

May 16, 2018

Stödet för den åländska regering i de åländska kommuner har skiftat över tiden. Jag har sammanställt om oppositionen eller regeringen har haft majoriteten i de 16 olika åländska kommunerna sedan 1999.

En enda gång har regeringen haft "majoritet" i samtliga kommuner 2003...

May 15, 2018

I lagtingsvalet så kan man rösta antingen på valdagen eller förhandsröstat via posten. Rösterna som är lagda på valdagen sammanställs per kommun, men förhandsrösterna blandas ihop och sammanställs centralt så där kan man inte koppla ihop kommun och vilka partisympatier...

May 6, 2018

Politiker har i alla tider använt sig av halvsanningar eller lämnat bort väsentliga uppgifter för att kunna styra befolkningen åt olika håll.
En av de som mest har använt sig av den taktiken är USA's president Donald Trump. Han ifrågasätter alla medier som är kritisk t...

Please reload

Our Recent Posts

Första "Folkets fråga"

February 29, 2020

December Gallup

January 26, 2020

Hur galluparna är gjorda

March 13, 2019

1/1
Please reload

Tags

Please reload

mobile: +358-4573135416

  • wikipedia

©2018 by Åland Gallup. created by MazocialMedia