Månadens Gallup

I maj 2018 så kommer Åland Gallup tillsammans med Nya Åland testa konceptet att göra en facebook gallup som är riktad till ålänningar som är bosatta på Åland. 

I gallupen kommer det att finns en huvudfråga som Nya Åland ställer till deltagarna. "Månadens fråga"

I enkäten kommer det dessutom att finnas följande basfrågor:

1) Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?
2) Vilken kommun är du bosatt i ? 

3) Vilket parti röstade du på i föregående val ?

4) Vilken kommun var du bosatt i valet 2015 ? 
5) Vilket kön är du ?
6) Vilket åldersgrupp hör du till?Länk till gallupen! (Januari 2019)

Tanken är att arrangera gallupen en gång i månaden.
Deltagaren måste koppla ihop sig med sitt facebook konto för att kunna bekräfta sin identitet. 
Efter att facebook profilen är granskad och godkänd så behålls bara ett anonymt ID nummer som blir ihopparat med deltagarens svar. 

Svaren kommer att viktas mot valresultaten från valet 2015.

Resultaten från gallupen kommer att först presenteras i Nya Åland, men sedan även på denna webbsida i ett arkiv.  Maj 2018

Om testet faller väl ut, så kommer i nästa gallup vara möjligt för företag eller organisationer att arrangera en egen fråga, som enbart de har äganderätten till resultatet. Svaren kommer viktas på samma sätt som Nya Ålands huvudfråga. Tag kontakt mats.adamczak@gmail.com för pris och vilken månad som du vill vara med i.