Hur gjordes valen för 100 år sedan.

Det första officiella valet till Ålands landsting var sommaren 1922. Då fick alla som var myndiga dvs minst 21 år gamla och hade varit mantalsskrivna på Åland samma år som valet skedde, vara med och rösta. Kandidaterna sattes upp på tremanna listor, som hörde till ett valförbund. I det första valet så var det två valförbund. Det var minst sagt ansträngda relationer mellan de två olika valförbundet och förutsättningar väldigt olika för de två olika aktörerna. Den ena hade totalkontroll på media och kunde därmed styra valdebatten efter eget tyckande. Det resulterade i att det valförbund som hade arbetat för ett åländsk självstyrt område inte fick heta det, utan döptes till de som var emot återförening till Sverige. Rent tekniskt så kunde en person bara vara på en första plats på en lista, men vara med på andra och tredje position på hur många som helst. Den som var på första plats fick listans alla röster och den som var på andra plats fick hälften, samt till sist så fick den som var på tredje plats en tredje del av rösterna. Den som hade sedan samlat mest röster från listorna så fick alla röster från valförbundet och sedan fördelades röstetalen vidare beroende på vilken plats man var i valförbundet, så den som hade näst mest fick hälften osv.

Julius Sundblom var med på flest listor tillsammans med sundsbon August Karlsson. De var med på 9 stycken. Här finns mera detaljer om valet 1922. Wikipedia

Noterbart

Föregångaren till Landstinget kallas för det illegala landstinget och det var i kraft 1919-1921. Där valdes inte "landstingsmännen" in utan de utsågs från respektive kommun och antalet delegater berodde på hur många innevånare som kommunerna hade. Så det var 21 stycken istället för 30 som vi har i dagens lagting.

Det saknas tyvärr underlag från landstingsvalen från 1925 fram till 1945. En av orsakerna är säkert att intresset att deltaga i landstingsvalen var mycket lågt. Det låga valdeltagande har ibland använts som bevis för att ålänningarna inte tyckte om självstyrelsen. Det intressanta är att ålänningarna röstade betydligt mera i finska riksdagsvalet, så det troligaste är att det fanns ett "politiker förakt" på Åland eller uppgivenhet att det inte spelade någon roll vem man röstade på i det åländska valet. Det var ändå Sundblom som bestämde i alla fall. Efter Sundbloms död 1945 så ökade intresset att rösta i det åländska valet.


#röstetal #Politik #Historia