Förhandsröster vs valdagsröster

I lagtingsvalet så kan man rösta antingen på valdagen eller förhandsröstat via posten. Rösterna som är lagda på valdagen sammanställs per kommun, men förhandsrösterna blandas ihop och sammanställs centralt så där kan man inte koppla ihop kommun och vilka partisympatier som väljarna har haft. Jag har sammanställt valresultaten från 1999 fram till senaste valet 2015 och jämfört hur stor skillnad det är mellan partisympatierna på de som har röstat i förhand och de som röstat på valdagen. Tydligt är att Liberalernas väljare föredrar att rösta i förväg, men samma fenomen kan man se hos även moderaternas och socialdemokraternas väljare. Hos centern, Ålands framtid, obundna samt Åländsk demokrati så föredrar väljarna att rösta på dem på valdagen.

Det är glädjande att det inte skiljer ens 1 % enhet mellan förhands och valdagsrösterna. Detta möjliggör att jag kan vikta gallupdeltagarnas svar på kommunnivå. Kanske inte ge bra svar på hur de små kommunerna anser, men åtminstone se tydliga tendenser i de större kommunerna samt förhoppningsvis på nivå över som skärgården samt landsbygden. Sett har även möjliggjort att jag har kunnat göra grafik som visar hur partisympatierna sett ut i respektive kommun i de olika valen.

#Statistik #Politik #röstetal