Stödet i kommunerna [1999-2015]

Stödet för den åländska regering i de åländska kommuner har skiftat över tiden. Jag har sammanställt om oppositionen eller regeringen har haft majoriteten i de 16 olika åländska kommunerna sedan 1999.

En enda gång har regeringen haft "majoritet" i samtliga kommuner 2003-2005, när Centern liberalerna, moderaterna och obundna satt i regeringen. Minsta kommun kvot har denna sittande regering, där man bara har "majoritet" i sex kommuner. Däremot så är de största kommunerna; Mariehamn och Jomala samt Lemland bland de sex kommunerna.

#röstetal #Politik #Statistik #Kommuner