Kommunernas nativitet vs ålderdom

Medelåldern på Åland har ökat, precis som resten av västvärlden. Folk lever allt längre och det är förstås mycket positivt, men det har även sina utmaningar.

Jag valde att ta fram grafer som visar hur utvecklingen med just de åldersgrupperna ser ut. ÅSUB har siffror sedan 1975 över de olika ålderskategorierna och gjorde en avstämning var femte år.

I skärgårdskommunerna så hade man en positiv trend fram till år 2000. Undantaget Sottunga som hade det fram till 1995. Samtliga skärgårdskommunerna så får en tydlig höjning av andelen 65+ och minskning av 1-18 åringar från år 2005. Vårdö sticker ut eftersom man har en ökning av innevånare antalet som inte de andra skärgårds kommunerna har.

Brytningen sker år 2010 för randkommunerna (Geta, Eckerö, Lumparland och Sund) Saltvik har sin först 2015. Centralkommunerna Hammarland och Finström kommer att göra det 2017. Mariehamn har haft en stor inflyttning av äldre människor både intern från Åland, men också återvändare, så man hade sin brytning 2010 samma som rand kommunerna.

Lemland och Jomala är i en egen klass för sig själva och är inte nära en brytning ännu.

#Medelålder #Demografi #Statistik #Kommuner