Vad ligger bakom avfolkningen i skärgården?

Jag presenterade några av graferna på Åland ekonomi och det blev till största delen en konstruktiv debatt om hur man skulle kunna svänga trenderna ute i skärgården.

En del av diskussionerna handlade om vad hände egentligen i skärgården under 90-talet som hade en positiv effekt på befolkningsutvecklingen samt vad hände efter det, när siffrorna svängde nedåt igen. Teorier om EU inträde påverkade smånäringarna med mera.

Jag beslöt att ta fram nya grafer som försöker visa om det är problem med för lite inflyttning eller om det är för många som flyttar bort eller har det helt enkelt att göra med det föds för lite barn i skärgården.

Det som överraskade mig var att in och ut flyttningarna följer varandra så nära. De enda kommuner som hade färre inflyttade än utflyttade under perioden 2011-2015 var Sottunga, Kumlinge och Lumparland.

De allra flesta kommuner har även mera inflyttande under 2011-2015 än de föregående fem årsperioderna. Undantagen är förutom Kumlinge, Sottunga och Lumparland, Eckerö och Vårdö.

Både Saltvik och Finström har en trend där inflyttningen avtar och att det är nästans lika stor utflyttning som inflyttning. Det som är tydligt är att det dör betydligt fler människor än det föds i skärgårdskommunerna. Det samma gäller även för de flesta kommuner på Åland. Det finns tre kommuner som har klart positivt överskott med mera födslar än dödsfall. Det är Hammarland, Jomala och Lemland.

Om man tittar på skärgårdsområdet, så kan man konstatera följande sak. Det är ju ganska svårt att minska antalet döda, men däremot borde det gå att försöka påverka de andra tre kategorierna. - Få folk att vilja bo kvar

- Få flera nyfödda och barn i kommunerna

- Få flera inflyttade

Säg att man ger väldigt förmånliga "barnbidrag", låga dagiskostnader och annat som kan vara intressant för barnfamiljer. Sedan måste det finnas bostäder och nybyggnation.

Utan att veta, så verkar det som att i Eckerö under 2001-2005 så byggdes det mycket där och därför blev det ett större plus då. Liknande puckel i Finström under samma tidsperiod.

Hammarland har under 2006-2010 en intressant period där folk inte flyttade bort lika mycket som annars. Det kan tyda på nybyggnation, men är inte lika tydligt som i de övriga exemplen.

Jomala har en stadig tillväxt sedan 2000 och det stämmer bra överens med de n planerade områdena runt stadsgränsen. Man kan även se ett resultat i Mariehamn att successivt ökar inflyttningen tack vare all nybyggnation.

#Kommuner #Demografi #Statistik #Flyttningsströmmar