Åländsk Demokrati, de åländska partiernas väljare [maj 2018] del VII

Hur har deras väljare sett på Åländsk Demokratis politik: I grafen till vänster så visas hur "trofasta" deras väljare är.

69 % av Åländsk Demokratis väljare har valt att rösta på samma parti igen och ligger därmed i toppen med andelen "trofasta" väljare.

De har även väldigt få väljare som är osäkra, på liknande sätt som får Ålands Framtid. De flesta som byter från ÅLD så går till andra opposition patetikerna. Av de som är osäkra på om de skall rösta på ÅLD så är 100% för att bevara 16 kommuner.

Varifrån har de fått sina väljare?

ÅLD är det minsta partiet som är med i lagtinget med sitt mandat och därmed kan statstiken bli lite missvisande om man går in på detaljnivåer och har otur. Jag viktar resultatet beroende på ålder och kön och vilken plats man bodde på när man röstade 2015.

Skärgården är underrepresenterad i den första gallupen och även vissa ålderskategorier. Och om flera högviktade röstar på samma parti som råkar vara litet till sitt antal, så kan man få ett överdrivet resultat och helt klart att det inte handlar om en massflykt från Liberalerna till ÅLD. Det är inte så att var tredje väljare kommer från Liberalerna. Mera realistiska siffror är 10 %. Helt klart är att det finns äldre personer i skärgården som tidigare har röstat på Liberalerna som väljer ÅLD. De här Liberalerna är så högviktade att de till och med kan påverka att ÅLD inte skulle egentligen haft ett mandat till. Jag hoppas på att vi får med betydligt flera skärgårdsbor med i nästa gallup så att vi kan få bra prognoser även från de områdena.

Kategorin helt nya väljare.: De är indelade i 3 olika varianter: Ingen hembygdsrätt = 0%

Röstade inte i valet 2015, men kommer att göra det nu = 83% Förstagångsväljare = 17%

Ingen större överraskning att Åländsk Demokrati attraherar nyinflyttade ålänningar.

#Ålandgallup #ÅländskDemokrati