Ålands Framtid, de åländska partiernas väljare [maj 2018] del VI

Hur har deras väljare sett på Ålands Framtids politik:

I grafen till vänster så visas hur "trofasta" Ålands Framtids väljare är.

Med 83,5 % är Ålands Framtids återväljare utan konkurrens de som har mest trofasta väljare. Det är fullt möjligt att de som röstade på dem i valet 2015 gillar deras tankar om ett självständigt Åland och då finns det egentligen inget annat alternativ. ÅF har även väldigt få osäkra väljare. Detta sammantaget gör att deras siffror kan vara lite för positiva under förutsättning att de som är osäkra i de övriga partierna kommer även till ÅF. Det samma gäller för Åländsk Demokrati med andra ord kan det betyda att de inte går framåt ett mandat utan stannar på samma som. förra valet.

Varifrån har de fått sina väljare?

När det gäller tillskotten av väljare från regeringspartierna så är det män på landet som vill ha kvar 16 kommuner som. skulle rösta Ålands Framtid.

Ålands Framtid hör till de partier som attraherar mest nya väljare och är inte långt efter Liberalerna. Detta gör att de faktiskt kan vinna ett mandat trots mitt tidigare resonemang.

Kategorin helt nya väljare.: De är indelade i 3 olika varianter: Ingen hembygdsrätt = 13%

Röstade inte i valet 2015, men kommer att göra det nu = 47% Förstagångsväljare = 40%

#Ålandgallup #ÅlandsFramtid