Our Recent Posts

Tags

No tags yet.

Juni gallupens resultat

Ledsen för att att Juni gallupens sammanfattning har tagit tid att sammanställa. Det blev istället en givande semester :) Nu till junis gallup: Nya Åland ställde fråga om Paf skulle betala pengar till de drabbade företagarna eller ej och resultatet blev väldigt jämnt, inget av alternativen fick 50%. Och lite överraskande så är Moderaternas väljare de som är mest emot att PAF skall betala till företagarna. De väljare som är mest för att Paf skall betala är de som skulle rösta på Hållbart Initiativ.

Ålands Natur och Miljö ställde fråga om skärgårdstrafiken. I efterhand så borde frågeställningen ha varit ,vilket av följande alternativ vill du att först förverkligas, nu blev det otydligt för frågeställarna i och med att deltagarna kunde tänka sig flera av alternativen. Därmed blir analys lite haltande. Helt klart att folk vill ha den föråldrade flottan förnyad och att det är genomgående för de flesta partierna.

När det gäller den politiska situationen, så är det fortfarande ett maktvakuum mellan regeringspartierna och oppositionen ifall det skulle vara val idag. Dvs det skulle bli 15 - 15. Liberalerna skulle gå tillbaka ytterligare ett mandat jämfört med maj gallupen, men moderaterna skulle vinna ett och bli näststörsta parti på Åland efter Centern. Oppositionsparterna ligger lika med maj gallupen, men Hållbart Intiativ kommer allt närmare att få ett mandat.

Utmaningen med den här typen av gallup är att de två huvudfrågorna kan engagera olika typer av väljare och därmed vrida stödprocenterna till olika aktörer beroende på vilken fråga som är med. Jag arbetar nu med att ta fram ett sätt där frågorna på lite längre sikt inte påverkar statistiken.

Hittills i de två första så har två av troligen nästa års största valfrågor varit med i gallupen. Kommunreformen och Kortrutten, så ur det perspektivet är det inte konstigt att både Liberalerna och Socialdemokraterna för betala, men helt klart överraskande är att Moderaterna i den gallupen, där de är ansvariga för skärgårdstrafiken, så går de fram.

Jag hade också trott att Centern skulle ha fått ett 8:e mandat, eftersom de har satsat och satsar stenhårt på oppositionspolitik med Runar Karlsson i spetsen. Obundna håller sina ställningar från valet. Valet 2015 var en besvikelse för Ålands Framtid, men de verkar fått tillbaka sitt mandat. Åländsk Demokrati skulle enligt gallupen även de få ett mandat till. Det som är gemensamt för både ÅF och ÅLD är att de har väldigt få osäkra väljare och det är väl troligt att om man vill ha en restriktiv invandring och flykting politik så är ÅLD alternativet för den personen, på samma sätt om man vill att Åland skall bli självständigt så finns bara ett parti (ÅF). Det är viktigt att skilja på vad folk skulle kunna tänka sig att rösta på som graferna visar och vad som händer när alla osäkra bestämmer sig (nästans en fjärdedel osäkra väljare, skulle de bilda ett eget parti skulle de bli det största). Dessutom har vi en hög grad av personalval på Åland, som inte kommer fram i de här galluparna. Det innebär att kommer det med en röstmagnet som kan dra flera hundra röster, så kan den personen påve orka ett partis mandat själv som t.ex. Tage Silander gjorde när han ställde upp i valet 2015.

Jag återkommer i nästa gallup rapport med statisk över de enskilda politiska partierna. Här kan ni deltaga i juli månads gallup.

#Ålandgallup