Ny uträkningsmetodik

Efter de två första galluparna började jag att misstänka att deltagareantalet och vem som var med i enkäten är beroende på vilka huvudfrågor som ställs i enkäten. Detta kan i sin tur påverka resultaten i var röstarnas sympatier hamnar eftersom en hjärtefråga kan engagera olika grupperingar inom de olika partierna eller från vilken del av Åland som man kommer.

Nya Åland ställer alltid en av frågorna och den andra så är köpt av ett företag eller en organisation. Hittills har Åland Natur och Miljö (juni) och Åländsk Demokrati (juli) ställt varsin fråga.

Åtgärder

Jag har gjort följande saker för att få fram bättre resultat i enkäterna. 1) Jag slår ihop de olika enkäterna och har en person röstat flera gånger så sparas enbart det senaste bidraget. Det innebär att efter tre omgångar så är 1 296 olika personer som har deltagit i enkäterna. Det innebär att kommer det någon ny deltagare så kommer antalet personer att utökas. Det positiva med denna metod är att jag har tillräckligt många med i statistiken fram till valet oktober 2019, så att jag även kan vikta på var en person har röstat. Inte på kommun nivå, men enligt fyra olika regioner.

2) Ny parameter i viktningen av resultatet. Eftersom jag nu har minst 1 000 deltagare i varje gallup så har jag tagit med i vilken region som personen bodde i när valet 2015 avgjordes. Så nu viktar jag enligt :

a) Ålder och kön som man deltog i valet 2015

b) Vilket parti man röstade på 2015

c) Vilken region som kommunen tillhörde och på vilket parti som folk röstade där på. Regionerna är: Stad: Mariehamn

Centralorter: Jomala, Finström, Lemland och Hammarland

Randkommuner: Eckerö, Geta, Saltvik, Sund och Lumparland

Skärgård: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö

3) I de två första galluparna beräknade jag mandaten i Lagtinget enligt en procentuellfördelning, men har nu börjat räknat ut det med jämförelsetal istället. Helt enkelt på samma sätt som det görs i det riktiga lagtingsvalet. I praktiken gynnar jämförelsetals varianten de större partierna.

4) Jag kommer att sätta till en tredje huvudfråga som är "Folkets fråga". Detta gör jag främst av två orsaker a) För att sprida innehållet och karaktären på huvudfrågorna (bättre noggrannhet i statstiken)

b) förhoppningsvis kan det skapa att nya deltargrupper kommer med i enkäten.

Rent praktiskt kommer folk anonymt få komma med förslag på frågor och svarsalternativ. Jag har inte bestämt exakt hur det bestäms vilken fråga som skall vara med, men det låtar åt att jag väljer ut fem bidrag som ni deltagare får välja mellan. Jag kommer att återkomma snart hur det fungerar rent praktiskt.

Sammanfattning

Den nya uträkningsmetodiken innebär att mandat och procentuella fördelningen har ändrats.

Största skillnaderna är att moderaterna har tappat jämfört med gamla mätningsmetoden. Orsaken till det är att deras väljare var överrepresenterade i Mariehamn och Centralorterna. ÅLD tappade ett mandat och det beror på främst att jag har övergått till jämförelsetal som missgynnar mindre partier, men även att de har haft en överrepresentation på högviktade personer.

Det man skall komma ihåg är att de som har bestämt sig är ungefär 75% av deltagarna och att det är 8 mandat som inte är tillsatta. De största grupperna som är osäkra är medelålders kvinnor och män bosatta i Mariehamn. Det är också det största röstningsområdena på Åland. En inte allt för långsökt gissning är att de här grupperna kommer att rösta på något av regeringspartierna. Som traditionellt är stora fästen för Lib, MSÅ och S. Flertalet av de osäkra röstarna är även för 4 kommunslösningen och inte behålla 16 kommuner. Varför det är så mycket som över 25 av väljarna som är osäkra, kan ha och göra med att vi har ett personval på Åland. Förhoppningsvis kommer det bli färre osäkra väljare när de vet vilka kandidater som ställer upp.

#Ålandgallup #Statistik