Our Recent Posts

Tags

No tags yet.

September gallupen

I denna månads gallup så frågas det om fängelsedömda politiker skall få vara med i lagtinget och hur vi skall hantera flyktingpolitiken http://bit.ly/gallup092018