Flyktingfrågan

Med jämna mellanrum i Ålands gallups korta historia så har den ifrågasatts. Det är helt rätt, man skall ifrågasätta och kritisera saker. Den senaste kommentarer är att man inte kan dra slutsatser från gallupen utan på sin höjd har ett visst underhållningsvärde, på grund av den inte är gjort på det traditionella sättet med riktade slumpmässiga urval utan använder sig av ett s.k. självrekryterande urval. Det finns absolut utmaningar med det, men huvudargumentet att det gör systemet sårbart för olika intressegrupper stämmer inte eftersom jag viktar deltagarna efter vilket parti de röstade på i valet 2015, så om säg att t.ex OBS skulle ha engagerat väldigt många sympatisörer, dubbelt mera än som röstade på dem i valet 2015 så blir deras röster i gallupen värt hälften jämfört med de andra. Däremot kan man få en förstärkning av deras åsikter i en sakfråga eftersom de som är engagerade i just den frågan kommer att svara.

Flyktingfrågan. Uppställningen av frågeställningen för hur vi skall göra med flyktingmottagningen har även fått kritik. Känsliga frågeställningar kommer alltid få kritik och det är bra att det skapar debatt och bästa fall tankeställare till debattörerna. Jag själv var nyfiken om man kunde se tydliga skiljelinjer mellan de olika väljerbaserna. Nu blev frågorna uppställda som en vänster - högerfråga och frågan är om man kan se det återspeglas i gallupen.

Längst till vänster alternativet dvs att ta emot så mycket flyktingar som möjligt attraherade inte helt oväntat mest de som tänker sig att rösta på socialdemokraterna i kommande valet. Lite överraskande var att centerpartister kom på andra plats, men det var överlägset mest kvinnliga centerpartister och en del av dem som hade röstat på liberalerna i valet 2015. Att sedan liberalernas väljare kommer därefter är ingen överraskning.

Motsatsen på vänster-högerskalan var att ge hjälpen på plats och där var Obundnas väljare i klar majoritet. Här är är åter centern med i topp, men denna gång är de de manliga röstarna i centern som är klart mest för den lösningen. Regeringspartiernas väljare är inte speciellt sugna på denna typ av hjälp.

Mittemellan lösningen dvs att vi tar emot ett begränsat antal kvotflyktingar, är den lösning som har största stödet bland gemene man. Det är ju även den model som vi använder oss av idag.

Här verkar det finnas en frågeställning som verkar hålla ihop mittpartiernas väljare och även de som inte ännu har bestämt sig för vilket parti de skall rösta på.

De olika partiernas väljarsympatier i flyktingfrågan.

Vilket parti har den mest homogena väljarkåren i denna fråga?

Om vi tittar först på regeringspartiernas väljare så är både Liberalernas och Moderaternas väljare helt klart mest inför att vi skall fortsätta som vi har gjort nu genom att ta emot kvotflyktingar. Socialdemokraterna väljare är splittrade mellan att fortsätta som nu och ta emot mera. Det finns en lite övervikt att de män som röstar på socialdemokrater vill fortsätta som nu.

När vi kommer till oppositionen så finns ett parti som har väldigt homogena väljare och det är ÅLD där nästan samtliga vill att flyktinghjälpen skall göras i deras hemländer. OBS och Ålands framtids väljare hade överraskande nära åsikter, speciellt när ÅL's förre partiledare Axel Johnsson arbetat mycket med att tvätta bort stämpeln man hade tidigare som "främlingsfientlig". Antagligen har deras huvudfråga Åland självständigt varit viktigare än att man gått inför en mer mjukare linjer. Det blir intressant att se vilken inriktning den nya partiledaren väljer. Valet av den nya partiledaren är den 25 oktober, så den nya partiledaren hinner vara med i nästa månads gallup. Det är inte bara en höger vänster fråga det verkar som om man är kvinna eller man har stor betydelse hur man resonerar. Centerväljarnas kvinnor är helt klart för att ge hjälp på Åland och detsamma gäller för de kvinnor som röstar på OBS. Lite överraskande så är att bland Ålands Framtids väljare, så är det männen som är mera positiva att ge hjälpen på Åland än de kvinnliga röstarna.

till sist en graf som visar hur väljarna som inte har bestämt sig vilket parti de skall rösta på och översikt på de olika blocken. Många av de som inte bestämt vem de skall rösta på så är positiva till nuvarande lösningen och det är inte överraskande eftersom det är många av de osäkra väljarna har mest respekt för Katrin Sjögren och Camilla Gunell och förmodligen nära till att rösta på antingen Socialdemokraterna eller Liberalerna. Att de som skulle kunna tänka sig att rösta på HI har mycket liknande åsikter som socialdemokratiska väljarna är inte heller överraskande. Till sist en sammanställning vad regeringen respektive oppositionens väljare föredrar.

#Ålandgallup