November månads gallup fråga

I denna månad så undrar Nya Åland hur ålänningarna ställer sig till att sjukhuspersonalen tvingas till att vaccinera sig eller att riskera omplacering.

Åländsk demokrati i sin tur vill veta hur ålänningarna ser på regeringens förslag på skattelättnader, så här formulerade de sin fråga med bakgrund tyvärr så ryms inte hela texten med i formuläret i och med att det kan vara max 255 tecken. Bakgrund: Landskapsstyrelsen avsätter 1 800 000 euro för ett skatteavdrag om 100 euro, som kan nyttjas för personer med en inkomst mellan 14 000 och 65 000 euro. LR kallar det avdrag för ”låg- och medelinkomsttagare”. Om man tjänar under 14 000 € så betalar man inte kommunalskatt och därmed kan man inte nyttja skatteavdraget. Åländsk demokrati föreslår istället ett skräddarsytt stipendium (utan ansökan) OM CIRKA 100€ /månad till alla som lyfter folkpension, sjukpension och åt alla dem, som på grund av långvarig sjukdom eller arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning. Månadens fråga. Hur skulle du vilja fördela de 1 800 000 €? a) Regeringens skatteavdrag, 100 € för alla som tjänar mellan 14 000 och 65 000. b) Åländsk Demokratis förslag, ett stipendium på 100€/månad åt de som hör till de utsatta grupper, enligt Åld’s definition.

c) Kan inte ta ställning

Länk till gallupen http://bit.ly/gallup112018

#ÅländskDemokrati