Vilka partier har de "trognaste" väljarna

I kväll är det dags för nästa gallup. Jag har tagit fram siffror på hur det ser ut på de olika partiernas väljare baserat på om de har varit "trogna" är förstagångsväljare eller röstat på något annat parti i förra valet. Jag har diskuterat en del med Göran Djupsund som har stor erfarenhet av gallupar och han säger att en stor trend är väljarna byter parti. Så här min genomgång av de olika partierna. Liberalerna: Om man tittar på andelen trogna väljare så är det Centern och Liberalerna som ligger på samma procentsats 58%. Liberalerna för en stor del av sina nya väljare från förstagångsväljarna och där står de som var utan hembygdsrätt för största delen. Det är så att Liberalerna är favoritvalet för nyinflyttade. Man är även det näst populäraste alternativet för de som var för unga i förra valet. Bland de som har valt att byta parti till Liberalerna så är det vanligast bland centerpartister. Moderaterna: Bland de partier som har störst andel "trogna" väljare så är det Moderaterna och Socialdemokraterna som har 70%. Största andelen nya väljare från ett annat parti så står f.d. centerpartister för, men även en större del liberaler har valt samma steg. Bland förstagångsväljarna är det jämnt mellan de olika grupperingarna.

Socialdemokraterna; Har precis som Moderaterna en stor del av sin väljarkår från de som röstat på dem tidigare, men till skillnad mot Moderaterna så är det inte så många väljare som kan tänka sig att byta parti till dem eller egentligen bara från Liberalerna, Centern och Moderaterna. Socialdemokraterna är ett populärt val bland förstagångsväljarna och främst de nyinflyttade, där man är näst populärast efter Liberalerna.

Centern: De är de största partiet i gallupen och därför intressant att se var deras väljarkår kommer ifrån. De har lika många procent trogna som Liberalerna, men har större andel som kommer från andra partier. Största delen kommer just från Liberalerna så de två största partierna byter väljare mellan sig och det har säkert med kommunsammanslagningen att göra. Det är även hel del f.d moderata och väljare från Ålands Framtid som tänker sig att rösta på Centern. Bland förstagångsväljarna så är centerpartiet det vanligaste alternativet bland ungdomarna och då är det ungdomarna på landet som dominerar.

Obunden Samling: Är det parti som har haft den mest positiva utveckling i gallupen sedan valet 2015. De attraherar väljare från samtliga partier, men främst från Centern men också många före detta moderat och liberala väljare. Det är fullt möjligt att Obundna är ett av de två partiet som har en manlig partiledare påverkar "flykten" till OBS. Bland förstagångsväljarna så är det främst de som inte röstade förra valet och en del nyinflyttade. Däremot ingen som var för ung i förra valet.

Ålands Framtid: Även de har mera mandat än i valet senast och deras väljardatabas består mest av trogna väljare, men de har fått över en hel del f.d. moderata väljare och på andra plats centerpartister. Skall bli intressant att se ur det utvecklar sig med nya partiledare.

Åländsk Demokrati: De hör också till de som fått mera väljarsympatier sedan valet. Väldig stor del är väljare som bytt parti och framför allt många f.d. sympatisörer från Ålands Framtid. Kanske överraskande att på andra och tredje plats så kommer f.d liberala och socialdemokratiska väljare. Däremot när det inte överraskande att ingen av förstagångsväljarna är nyinflyttade. Dominerande där är de som inte röstade i förra valet.

#Statistik #Politik