Hur galluparna är gjorda

En genomgång hur galluparna är gjorda och en förklaring varför det finns två olika varianter. Variant 1 Den officiella varianten som Nya Åland har presenterat ända fram till den senaste som var februari månads. Det är även denna som finns på wikipedia länk.

I denna variant så samlas alla personer som har deltagit i galluparna. Dock är de bara representerade med sin senaste "röst". Der innebär att i den senaste gallupen så har alla de 825 personernas röster kombineras med de andra 1 141 som inte var med i februari gallupen men varit med tidigare.

Av de 1 996 olika personerna så har 1 417 personer uppgett vilket parti sade skulle rösta på om det var val idag. Orsaken till varför jag har valt att denna metod är att ju flera deltagare som är med desto träffsäkrare borde resultatet bli. Speciellt när olika intressegrupper har aktiverat sig beroende på frågeställningen. Jag kommer att gå igenom hur jag viktar deltagarna i en kommande post.

Variant 2

Den variant som Nya Åland valde att publicera i senaste gallupen är baserad enbart på de som deltog i februari gallupen. I det här fallet var det 825 deltagare. I den kan man mycket riktigt se att Liberalerna har mest röster av alla partier. Det som hände i Januari var att för första gången så hade liberalerna mest röster under en enskild månad och vad Nyan menar att det är ett trendbrott när Liberalerna har haft mest röster i två gallupar på raken. Händer det bara en gång så kan det vara "slumpen" men när det har hänt två gånger så börjar man se en trend.

Varför detta inte slår igenom mera tydligt i den totala gallupen har att göra med vad de andra har röstat som inte har varit med i de senaste två galluparna, samt hur de är viktade. Eftersom alla gallupar är enskilt viktade och det påverkar även resultatet, men mera om det i nästa post. Hoppas detta redde ut en del av frågetecken.

#Ålandgallup