Första "Folkets fråga"

I senaste gallupen så fick för första gången folk vara med och påverka vilken fråga som skulle ställas till ålänningarna. Det blev Kalle Nordlunds förslag att försöka ta reda på hur man skall samarbeta för att lösa kommunfrågan.

Frågan och svarsalternativen blev enligt följande: HUR VILL DU ATT ÅLAND SKALL LÖSA KOMMUNFRÅGAN ? med svarsalternativen

  • låt de 16 kommunerna vara kvar men samtliga ska samarbeta via landskapstäckande avtal gällande de lagstadgade uppgifterna

  • låt kommunerna slå ihop sig frivilligt och utan någon bestämd slutdatum

  • låt kommunerna slå ihop sig frivilligt men med bestämt slutdatum

  • slå ihop de åländska kommuner till antingen 7,4,3 eller 2.

  • gör Åland till en kommun.

  • kan inte ta ställning

Man kan konstatera att denna fråga splittrar befolkningen på hur man skall lösa det. Den enda helt frivilliga varianten är att kommunerna själva skall bestämma med vem och när har 21% stöd av befolkningen. De övriga har någon variant av "tvång". De två populäraste sätten är där någon annan bestämmer hur många kommuner det skall bli.

1 Kommun: Orsaken varför en kommun har seglat upp till populärast är väl förmodligen att många har tröttnat på att det inte händer något och med en kommun så löser man låsningen med rivaliteten mellan Jomala och Mariehamn. Men oberoende vilken av lösningarna så måste man hantera de olika förutsättningarna för randkommunerna och skärgårdskommunerna. Den lösningen är klart populärast bland liberalerna (31,4% av alla som gillar en kommuns alternativet) sedan kommer moderaterna med (13,4%) och centern (13,3%)

7,4,3 eller 2 kommuner:

Utmaningen här är att komma fram till vilken indelning som är bäst, Den är väl ett medelalternativ till ytterligheterna 1 kommun och hålla 16 kvar. Problemställningen liknar ändå vad man i slutändan måste lösa i de andra alternativen vilka olika kommuner skall samarbeta i de lagstadgade områdena. Här är man dock mindre flexibel när man väl har slagit ihop kommunerna än i 1 kommun och 16 kommuns varianterna. Den här typen av lösning tilltalar främst Liberala väljare (35,4%) Socialdemokratiska (21,4%) och Moderata väljare (18,7%)

Frivillig sammanslagning utan något slutdatum när kommunerna skall ha gjort det:

Detta alternativ är det enda som inte direkt innehåller någon typ av tvång. Däremot så kan det finnas mekanismer som utlöser tvång och det är när en kommun anses vara en kriskommun. Hur det skall hanteras blir den största utmaning och hur man skall få ihop de lagstadgade kraven. Denna lösningen är helt klart center väljarna som står för nästans hälften (45,1%) Den tilltalar även Obundna väljare med (16%) även Åländsk demokrati väljarna stöder det med (7,6%)

16 kommuner kvar, men med bindande landskapsavtal för alla kommunerna. Det intressanta med en sån här lösning att vi slipper alla känslomässiga orsaker att inte slå ihop kommunerna. I praktiken så är extremt stor del av kommunernas budget lagstadgad (runt 95%) så det finns minimalt utrymme för kommunerna att göra något med pengarna. Lösningen är är att kommunerna får lämna iväg befogenheterna till nybildade organisationer, som tar hänsyn till olika regionernas behov. Kommunerna behåller ansvaret över det som är kvar som t.ex ideella verksamheterna som de kan ge bidrag till. Kommunerna blir mera kvar som marknadsförings betäckningar. Centerns väljare stod för (41%) och här samlar sig många av de väljare som är osäkra på vem de skall rösta i valet (14%) och OBS stod för (11,4%)

Frivillig sammanslagning, men med slutdatum:

Samma som alternativ 3, men med skillnaden att det finns en tidsram när sammangångarna skall vara gjorda. I Danmark gjorde man på detta sätt, men med några villkor som skulle vara uppfyllda som att det fanns ett miniantal innevånare i de nya kommunerna och att de skulle vara belägna bredvid varandra. Detta är det minst populära alternativet. Däremot är det alternativ som verkar samla sympatisörer från "båda" sidor. Liberalerna stod för (27%) Centern (18%) Socialdemokraterna för 16,6% och moderaterna för 12,8%.

Sammanfattningsvis, så kommer det att bli utmaningar när den sittande regeringen skall bestämma vägen framåt eftersom de moderata och hållbart initiativs väljare har väldigt liknande tankar hur de vill lösa kommunfrågan som Liberalerna och socialdemokraterna. Snart dags för nästa gallup och möjligheten att vara med och ställa en fråga till ålänningarna.

#KOmmunsammanslagningar #Folketsfråga