Hur ser ålänningarna på NATO och Demiliterisering

Vi lever i minst sagt turbulenta tider och vi får uppleva krigsfasor som vi inte har varit i närheten av sedan andra världskriget. För oss på Åland beror det säkert på närheten till Ryssland och att det är en hel del Ukrainare som är här och säsongsarbetar. Finland har på ett sätt samma status som Ukraina (hört till det ryska tsarriket och är neutrala) och parallellerna till deras situation är ofrånkomligt besläktade med de finländska som var under vinterkriget. I tider av olika typer av kris så tenderar väljarna att vilja ansluta sig till de stora partierna antagligen för att de känns tryggare. När Coronan kom så fick Centern all time high med 35,7%, men det hände inte denna gång. En förklaring kan vara att lantrådet Veronica Thörnroos agerade som landsmoder under pandemin och med hennes bakgrund inom sjukvården så kändes hon som klippt och skuren i den rollen. Centern fick ändå det högsta resultatet 26,6% sedan juni 2020 och Liberalerna nästans lika högt med 25,3%. Socialdemokraterna fick rekordhöga 19,1%, resten av partierna har backat rejält som Obundna och Hållbart Initiativ halverade sina procenttal till bottennoteringar och samma skedde för Åländsk demokrati. Det man skall komma ihåg är att nästans var femte väljare är osäker på vem de skall rösta på i valet. Detta gynnar ofta de som har trogna väljare.

NATO

Det var intressant och se om Åland skulle följa trenden i Finland och i Sverige när det gäller inställningen till NATO och dessutom hur ser man på den åländska demiliteriseringen. I Finland så svarade 53% JA för deltagande i NATO, 28% NEJ och 19% svarade vet ej. På Åland som är ett mera traditionellt borgligt fäste en Finland, så svarade 60% Ja och 23% NEJ samt 17% kunde inte ta ställning. De åländska männen 71% var mycket mera positiva än kvinnorna 51%. Helt tydligt också är att ju äldre man är desto mera positiv är man till NATO. Bland 18-34 åringar så var endast 38% som var positiva till NATO mot 67% av pensionärerna .

Om man tittar på parti sympatierna, så var det lite överraskande att de som skulle rösta på Liberalerna var mest positiva till att Finland skall ansluta sig till NATO. Men det är inte omöjligt att de har och göra med att en del av "vänster" liberalerna skulle välja att rösta på socialdemokraterna om det var val nu. Precis som i Finland så är det en majoritet av Socialdemokraterna positiva till NATO eller åtminstone av de som kan bestämma sig. Intressant är att det är två partier som sticker ut i motståndet mot NATO och det är de som skulle rösta på Åländsk demokrati, men även de som skulle rösta på Hållbart Initiativ. Det är kanske inte helt märkligt. Om man tittar vad som har hänt ute i Europa de senaste 10-15 åren är att högerpopulism och miljöengagemanget har ökat stort i popularitet. Båda två får problem när de hamnar i regeringsställning och skall ta beslut som hamnar i konflikt med deras övertygelse. Putin eller snarare hans spindoktorJevgenij Prigozjin har varit skicklig på att underblåsa olika trender och förstärka polariseringen i Europa och västvärlden. Allt som gynnar misstroende mot politiker, vetenskap, och massmedia, som 5G, antivaxxare, men även mot kärnkraft så att Tyskland skulle bli mera beroende av rysk gas. Putin skall till och med skrutit med att i USA och Europa kunna finansiera rörelser som verkar samhällssplittrande. [länk]

Demilitarisering

Förmodligen känner de flesta ålänningar till att vi är demilitariserade. Orsaken varför vi är det och hur det har gynnat det åländska samhället samt hur det fungerar i praktiken är jag mindre säker på att man känner till. Vi blev första gången demilitariserat 1856 efter Krim kriget. England och Frankrike anföll Ryssland både Krim och Bomarsund där det fanns stora ryska fästningar. Båda två platserna har haft nyckelpositioner när det gällt militärt strategiskt i Östersjön och i Svartahavet. När England och Frankrike slaget Ryssland i Bomarsund så gav man Sverige erbjudandet att återta kontrollen över Åland men som motprestation skulle man måste befästa Åland. Sverige tackade nej (enligt den doktrin som man haft sedan man förlorade Finland 1809) och inom 48 timmar så var Bomarsund söndersprängt så att inte ryssarna skulle kunna använda fästningen i framtiden. I fredsförhandlingarna efter Krimkriget så beslöts att man inte skulle kunna befästa Åland. I fredsförhandlingarna efter första och andra världskrigen så har demilitarisering förnyats och varje gång så har det varit Sverige som varit mest måna om det eftersom närheten till Sveriges huvudstad. För Ryssland så innebar att när de tappade Åland 1917 att de gjorde Moskva till huvudstad istället för St. Petersburg. Det är inte ovanligt att man hör i diskussioner på Åland att demilitarisering är meningslöst och att det inte har haft någon effekt, eftersom både vid första och andra världskriget så blev Åland invaderad av Ryssland. Det man konstatera dock är att både dödsoffer och förstörelse av civilisationen har varit minimal på Åland båda gångerna eftersom det inte har funnits egentligen några större befästningar sedan 1856.

Betyder då detta att vi är vidöppna för invasion 2022 ? Nej eftersom demilitariseringen fungerar så att man man anser att Åland är hotat så har den finländska militären rätt att befästa Åland i försvarssyfte och i och med att Finland stäng flygrummet för Ryssland så har de svårt att komma hit oannonserat. Vad innebär det då ifall Finland går med i NATO för demilitariseringen. I teorin är förhållande samma som om Finland tar med det i förhandlingarna precis som man gjorde när Finland anslöt till EU. Nyckeln kan vara om Sverige fortfarande vill att Åland skall vara demilitariserat. Frågan är om ålänningarna tycker att det är bättre att beväpna Åland eller ej i dessa oroliga tider. Här var ålänningarna i stort sett överrens både ålder och köns mässigt.

När det gällde partisympatier var man också överraskande eniga om att fortsätta vara demilitariserat. Här stack Obundnas väljare ut tillsammans med de som skulle rösta på socialdemokraterna.


Den sista frågan gällde om ålänningarna var oroade att kriget i Ukraina skulle kunna utvidgas till andra länder och här är man väldigt samstämmig, i princip 80% av ålänningarna oberoende vilket demografi man väljer så är klänningen oroad.


Tack alla som deltog i undersökningen!