Åland_Gallup.001
Åland_Gallup.002
Åland_Gallup.003
Åland_Gallup.004
Åland_Gallup.005
Åland_Gallup.006
Åland_Gallup.007

Statistik 

Jag kommer att samla olika artiklar som jag har gjort om statstik på Åland under denna rubrik. 

Dels kommer det vara valstatistik, men även statstik angående utveckling på Åland gällande demografi och andra relevanta mätetal som kan vara av relevans för framtida beslut. 

"En klok man sade att veta att tomaten är en frukt är kunskap, att veta att man inte skall använda tomaten i en fruktsallad är visdom "

s.png
hi.png
lib.png
c.png
msa.png
af.png
obs.png
ald.png