February 29, 2020

January 26, 2020

October 7, 2018

September 27, 2018

Please reload

på Åland facebook

Sista veckan varje månad finns det en gallup som riktar sig till ålänningar på Facebook. Där får deltagaren svara på en aktuell fråga, samt uppge vem som skulle rösta på om det var val idag och hur man röstade i förra valet, samt ålderskategori, kön och hemkommun. Alla deltagarna är anonyma och svaren viktade mot resultatet från valet 2015.

Läs mera >>

Åländsk Statstik

"Fact is the shit"

Åland står inför intressanta utmaningar de kommande åren. Urbaniseringen är i full gång. Nya bostadsområden växer upp längs Mariehamns stadsgräns. Samtidigt avfolkas skärgården och Ålands befolkning blir allt äldre. 
I samband med det, är det viktigt att ha så mycket data och fakta som underlag, så därför har jag börjat ta fram data och visualisera dem för intresserade.

 

Läs mera >>

 

mobile: +358-4573135416

  • wikipedia

©2018 by Åland Gallup. created by MazocialMedia