1999
2003
2007
1
2015

Åländsk Statstik

"Fact is the shit"

Åland står inför intressanta utmaningar de kommande åren. Urbaniseringen är i full gång. Nya bostadsområden växer upp längs Mariehamns stadsgräns. Samtidigt avfolkas skärgården och Ålands befolkning blir allt äldre. 
I samband med det, är det viktigt att ha så mycket data och fakta som underlag, så därför har jag börjat ta fram data och visualisera dem för intresserade.

 

Läs mera >>

 

Åland_Gallup_juni.png

I den 6:e gallupen frågar vi hur ålänningarna ser på Skärgårdstrafiken, konsumtionsvanorna och vad är man mest rädd för gällande konsekvenserna av Covid-19. 

länk till gallupen